Умението на природата да променя историята

 

Big Buzz Orchestra Honey е труд на всеотдайност. Вярваме, че само чрез грижа човек може да изрази безкрайния потенциал на природата и да даде форма на разпростиращата се красота на нейната спонтанност. Това поверие ще ни води по пътя ни през страната на меда. Нашите ценни кошери се намират на остров Белене. Място, където дъхът спира от изобилието на цветни аромати, от тихите пръски вода, от хармоничното изобилие на сложна екосистема.